Thurø Zoneterapi, massage, alternativ behandling Svendborg

Thurø Zoneterapi

v/Michala Ankjær Dinesen
Bergmannsvej 20 A
Thurø
5700 Svendborg

Tlf. 50 73 80 50
michala@thurozoneterapi.dk

Tilskudsmuligheder


Sygeforsikringen ”danmark”

Sygeforsikring ”danmark” yder tilskud til zoneterapibehandlinger.
Betingelsen for at få tilskud er, at behandleren skal være RAB godkendt og have en aftale med Sygeforsikringen ”danmark”
Jeg er RAB godkendt og har en aftale med Sygeforsikringen "danmark".

Reglerne for tilskud er ens for Sygeforsikringen ”danmark”s medlemmer af gruppe 1, 2 og 5.

Læs mere om tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” her

Du skal som medlem af Sygeforsikringen ”danmark” have en lægelig diagnose, som min zoneterapibehandling skal fokusere på og være målrettet mod. Der er ikke tale om en decideret henvisning fra lægen, men behandlingen skal tage udgangspunkt i den diagnose, du har fået af lægen. Dette vilkår fra sygeforsikringen ”danmark”s side skyldes, at der ikke kan ydes tilskud til wellness behandlinger.

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark” og har en lægelig diagnose som min zoneterapibehandling er målrettet mod, så indberetter jeg som RAB godkendt zoneterapeut behandlingen elektronisk til Sygeforsikringen ”danmark”

Har du en Danica sundhedsforsikring

Danica Sundhedsforsikring har en aftale med Sygeforsikringen ”danmark” om elektronisk afregning via deres indberetningssystem d-service.
Før zoneterapibehandlingen kan sættes i værk med tilskud fra Danica Sundhedsforsikring, skal du have en forhåndsgodkendelse fra Danica.

Er din behandling forhåndsgodkendt hos Danica Sundhedsforsikring, så indberetter jeg som zoneterapeut behandlingen elektronisk via d-service. Du betaler regningen hos mig og Danica Sundhedsforsikring udbetaler beløbet til dig via Sygeforsikringen "danmark".

Tilskudsmuligheder gennem dit forsikringsselskab

Andre forsikringsselskaber giver også tilskud til zoneterapi og/eller massage. Hos de fleste forsikringsselskaber skal der søges om tilskud INDEN behandlingsstart.
Jeg er RAB godkendt indenfor zoneterapi og massage.

© Thurø Zoneterapi.dk | Design Nanna Augustinus