Thurø Zoneterapi, alternativ behandling Svendborg

Thurø Zoneterapi

v/Michala Ankjær Dinesen
Bergmannsvej 20 A
Thurø
5700 Svendborg

Tlf. 50 73 80 50
michala@thurozoneterapi.dk

Tilskudsmuligheder


Sygeforsikringen ”danmark”

Sygeforsikring ”danmark” yder tilskud til zoneterapi behandlinger.
Betingelsen for at få tilskud er, at behandleren skal være RAB godkendt og have en aftale med Sygeforsikringen ”danmark”
Jeg er RAB godkendt og har en aftale med Sygeforsikringen.

Reglerne for tilskud er ens for ”danmarks” medlemmer, uanset hvilken gruppe du er medlem af. Der skelnes mellem en første behandling og de efterfølgende behandlinger.

Læs mere her om tilskud fra ”danmark” her

Du skal som medlem af sygeforsikringen ”danmark” have en lægelig diagnose, som min zoneterapibehandling skal fokusere på og være målrettet mod. Der er ikke tale om en decideret henvisning fra lægen, men at der sker en behandling af den diagnose, du har fået af lægen. Behandlingen skal være ’afgrænset’ til zoneterapi på fødderne. Disse begrænsninger fra sygeforsikringen ”danmarks” side skyldes, at der ikke kan ydes tilskud til såkaldte ”velvære” behandlinger.

Er du medlem af sygeforsikringen ”danmark” og har en lægelig diagnose som min zoneterapibehandling er målrettet mod, så indberetter jeg som RAB godkendt zoneterapeut behandlingen elektronisk til sygeforsikringen ”danmark”

Har du en Danica sundhedsforsikring

Danica Pension har en aftale med Sygeforsikringen ”danmark” om elektronisk afregning. Det betyder, at ”danmark” også afregner udgifter til behandlinger, der er dækket af Danica Sundhedsforsikring.
Aftalen omfatter alle kunder, der har en Danica Sundhedsforsikring – både medlemmer og ikke-medlemmer af sygeforsikringen ”danmark”. Før zoneterapibehandlingen kan sættes i værk med tilskud fra Danica Pension, skal du have en forhåndsgodkendelse fra Danica Pension

Er din behandling forhåndsgodkendt hos Danica Pension, så indberetter jeg som zoneterapeut behandlingen elektronisk til sygeforsikringen”danmark”

Tilskudsmuligheder gennem dit forsikringsselskab

Nogle forsikringsselskaber giver også tilskud til zoneterapibehandlinger. Flere steder skal der søges om tilskud INDEN behandlingsstart.

© Thurø Zoneterapi.dk | Design Nanna Augustinus